Wetgeving

Gebruik van folie (of coating) op autoruiten:

RDWetsWijs (Rijksdienst voor het Wegverkeer) Toelating carrosserie ruiten: Artikel 3.*.29VR

Donker maken van ruiten

De ruiten van voertuigen met een (type) goedkeuring afgegeven op op basis van de oude Wegenverkeers 1994 moeten voldoen aan de richtlijn 92/22/EEG.

De ruiten van voertuigen met een (type) goedkeuring gebaseerd op de oude Wegenverkeerswet moeten voldoen aan de Regeling Toelatings- eisen.

In beide gevallen is het gezien het gestelde in de richtlijn respectievelijk regeling het naderhand donker maken ruiten niet toegestaan, hetgeen tevens is geregeld in de Permanente Eisen van het Voertuig- reglement.


Folie op ruiten

De ruiten mogen geen verkleuringen hebben die het zicht van de bestuurder belemmerd. Als er folie is aangebracht, wordt door de APK-meester beoordeeld in hoeverre de folie belemmerend is voor het zicht van de bestuurder. In het verleden is gebleken dat een te donkere folie op de ruit onvoldoende zicht geeft en dus wordt afgekeurd.

Het Aanbrengen van SL LLumar Autoglasfilm
Wettelijke situatie in Nederland